Ervaringsverhaal

Afbeelding

Suzanne Teulings was betrokken bij de proefinvoering van de Richtlijn Problematische gehechtheid.

Suzanne Teulings, pedagogisch medewerker bij Youké

Werkkaarten zijn overzichtelijk en kort, iets waar wij met de steeds hogere werkdruk behoefte aan hebben.

Als pedagogisch medewerksters op een dagbehandelinggroep voor jonge kinderen hebben we regelmatig te maken met cliënten die te kampen hebben met problematische gehechtheid. Het is een onderwerp dat we belangrijk vinden en dat ons bezig houdt. Het problematische gedrag van de cliënten en de moeite die zij hebben met het aangaan en onderhouden van relaties valt op en doet vaak ook iets met ons. Als pedagogisch medewerksters, maar ook met ons als persoon. Het doet een beroep op ons geduld en invoelingsvermogen.

Daarom is het fijn dat er nu een richtlijn voor problematische gehechtheid is die houvast biedt. Het is prettig om meer informatie te lezen over dit onderwerp, al moet ik bekennen dat de richtlijn wel uitgebreid is. Ik lees het daardoor niet even tussen alle bedrijven door. Mijn collega’s en ik werken vooral met de werkkaarten. Ze zijn overzichtelijk en kort, iets waar wij met de steeds hogere werkdruk behoefte aan hebben.

We verwachten binnen teambesprekingen steun te kunnen hebben aan de ‘Lijst signalen van verstoord gehechtheidsgedrag’ (werkkaart 5). Door de items te scoren en te bespreken kunnen we kijken of er aanwijzingen zijn voor verstoord gehechtheidsgedrag. We houden daarmee de dialoog over dit onderwerp levend binnen het team. Ook ouders en verzorgers kunnen we hier goed bij betrekken. De werkkaart die ingaat op de vraag hoe je een veilige gehechtheidsrelatie opbouwt met een kind/jongere gebruiken we ook op de behandelgroep. En dan vooral het stukje ‘Hoe ga je om met opstandig gedrag?’.

We werken al met aanbevelingen van onze orthopedagoog en de richtlijn bevestigd dat we veel goed doen. Dat is fijn. We hebben te maken met cliënten die steeds de confrontatie aangaan, die snel boos en teleurgesteld zijn, die zich tekort gedaan voelen en het gevoel kunnen hebben dat er niet om hen gegeven wordt. Rustig en geduldig reageren, terwijl je jezelf gefrustreerd voelt, kan een hele opgave zijn. Dan is de wetenschap dat je op een goede wijze reageert een belangrijke.