Pleegzorg

4. Kindermishandeling in het pleeggezin voorkomen en aanpakken

Prevalentie kindermishandeling in pleegzorg

Hoewel mishandeling een reden kan zijn voor plaatsing in een pleeggezin, komt het voor dat een pleegkind in het pleeggezin opnieuw mishandeld wordt. Uit het weinige internationale onderzoek dat hiernaar is gedaan, komt naar voren dat 3 tot 19 procent van de pleegkinderen mishandeld wordt. Onderzoek naar seksueel misbruik in de Nederlandse pleegzorg laat zien dat 5 procent van de jeugdigen in de pleegzorg van 12 jaar en ouder aangeeft seksueel misbruikt te zijn. Daarbij is sprake van onderrapportage.

Risicofactoren en gevolgen
Inleiding
Reageer!