Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Voor organisaties, instellingen of samenwerkingsverbanden die de invoer van richtlijnen zo goed mogelijk voor hun eigen professionals willen faciliteren is er het Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Op deze pagina vind je verslagen van de netwerkbijeenkomsten en informatie over het netwerk en haar deelnemers.

Voor in de agenda
Noteer de laatste bijeenkomst van dit jaar alvast in je agenda: 14 december.

Accreditatie
Deelname aan de netwerkbijeenkomsten is geaccrediteerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (1,75 registerpunten per bijeenkomst). Een certificaat is per bijeenkomst af te halen aan de balie. Let op: vermeld bij aanmelding per mail alvast je voorletters, achternaam en registratienummer. Dan kunnen we het certificaat zo goed mogelijk voorbereiden.

Werkbezoek

Wil je als aanjager advies bij knelpunten, een helpende hand in het implementatieproces of inspiratie om verder te gaan of dingen anders te doen? Dat kan! We komen graag bij je op visite. In 2017 zitten we inmiddels vol. Gelukkig zien we in 2018 nog volop ruimte. Boek nu je werkbezoek voor 2018!

Meer weten?

Halve cirkels

Meld je aan voor bijeenkomst 14 december
Op 14 december aanstaande organiseren we van 12.30 tot 16.00 uur de laatste netwerkbijeenkomst van dit jaar. Onder de noemer Vraag maar ‘RAAK’! (Richtlijnen-Aan de slag-ADHD-Kindermishandeling) hopen we er samen met jou een mooie middag van te maken. Bekijk de vooraankondiging hier. Ben je erbij 14 december? Meld je dan hier aan.

Bijeenkomst 7 september 2017
Richtlijnen zijn bedoeld om professionals te ondersteunen in hun dagelijks werk. Om ervoor te zorgen dat zij, sámen met cliënten, op basis van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringen van cliënten gaan voor de best passende zorg. We willen graag zichtbaar maken dat dit zo werkt. Maar hoe laten we dat zien? Wanneer is het merkbaar en meetbaar? Daarmee gingen we 7 september op de netwerkbijeenkomst aan de slag. Bekijk het verslag en de presentatie hier. 

Bijeenkomst 13 april 2017

Onder het motto ‘gluren bij de buren’ deelden zo’n 60 aanjagers ervaringen, dilemma’s en praktische tips.

Het verslag van deze bijeenkomst vind je hier.

En deze presentaties zijn gebruikt:

Bijeenkomst 19 september 2016

Op 19 september vond er een netwerkbijeenkomst plaats met als thema professionele autonomie. Na de opening van de dagvoorzitter kwam Rachèl van Hellemondt aan het woord, die in haar presentatie professionele autonomie vanuit de gezondheidszorg benaderde. Zij ging onder andere in op de invloed van professionele standaarden op de autonomie van zorgverleners.

Na het plenaire gedeelte konden netwerkleden aan twee workshops deelnemen: ‘Richtlijnen: kompas of keurslijf?’ en ‘Vind de weg door het “woud” aan richtlijnen’.

In de eerste workshop gingen de deelnemers in op het wel of niet afwijken van de richtlijnen. ‘Tegen de richting in gaan’ vraagt van de professional dat hij zijn professionele autonomie durft te benutten. Maar hoe ga je tegen de richting in zonder brokken te maken? Nicoline Jacobs nam deelnemers op interactieve wijze mee in deze materie. Door letterlijk met elkaar te oefenen en de kritische vragen te durven stellen, leerden de deelnemers om kritischer te reflecteren op hun eigen handelen, en ook collega’s hierin te stimuleren.

In de tweede workshop gingen de deelnemers in op het gebruik van de richtlijnen. Hoe ga je om met de verschillende richtlijnen, met welke begin je en moet je ze echt allemaal kennen? Aan de hand van één casus gingen we met verschillende richtlijnen aan de slag. De deelnemers aan deze workshop waren zo enthousiast dat we achter de schermen bezig zijn deze workshop om te vormen, zodat je deze ook in je eigen organisatie kan verzorgen.

Aan het einde van de bijeenkomst konden deelnemers ervoor kiezen zich te laten adviseren door experts uit het landelijke richtlijnenprogramma en experts op het gebied van professionele autonomie. Dit heeft belangrijke feedback opgeleverd op onderwerpen vanuit het landelijke programma, zoals scholing en nieuwe richtlijnonderwerpen.

Bijeenkomst 21 april 2016
Tijdens de eerste bijeenkomst van het Netwerk van dit jaar keken we terug op alles wat er na de laatste bijeenkomst, begin november, allemaal is gebeurd. En dat is veel! We staan er feestelijk bij stil. Twee jongerenversies – filmpjes over Richtlijn Pleegzorg en Richtlijn Residentiële jeugdhulp – gaan in première. Daarnaast weer volop ruimte voor uitwisseling van ervaringen. Bekijk het verslag hier.

Bijeenkomst 4 november 2015

De derde bijeenkomst van dit jaar ging over het planmatig implementeren van richtlijnen. met een lezing door Reinhard de Jong van NSPOH en een interactieve werkvorm aan de hand van tips en tools voor een implementatieplan. Het verslag van de bijeenkomst lees je hier. En bekijk ook de videoregistratie:

Bijeenkomst 3 september 2015

Twee sprekers verzorgden deze middag ieder een inspiratiesessie. Eentje over de reflectieve praktijk en eentje over gedeelde besluitvorming. Daarna kon iedereen zelf aan de slag met deze thema’s of een bezoek brengen aan één van de stands op de minimarkt (beroepsverenigingen, scrummen voor dummies, deel en win, blader door de nieuwste richtlijnen). Het verslag van deze bijeenkomst lees je hier.

Bekijk hier de registratie van deze inspirerende middag:

Bijeenkomst 28 april 2015

In RASA te Utrecht woonden zo’n 100 vakmannen en vakvrouwen als vertegenwoordigers vanuit 55 organisaties de tweede netwerkbijeenkomst bij.

Bekijk hier de registratie van deze inspirerende middag:

Het verslag van de bijeenkomst vind je hier. Ook hebben we alle gestelde vragen en antwoorden voor je op een rij gezet, deze zijn hier na te lezen.

Bijeenkomst 29 september 2014

Bij deze eerste landelijke netwerkbijeenkomst waren bijna 100 mensen aanwezig: beleidsmedewerkers, gedragswetenschappers, onderzoekers, managers, bestuurders, jeugdzorgwerkers en cliënten. Een verslag kun je hier terugvinden. Deze bijeenkomst was heel erg gericht op het breed informeren over de ontwikkeling en de invoering van richtlijnen.

Wat gebeurt er in het Netwerk?
Je krijgt input vanuit de landelijke blik die wij op het ontwikkelen en invoeren van richtlijnen in de jeugdhulp en jeugdbescherming hebben. Wij beschikken over een schat aan informatie uit de ontwikkeling en in het bijzonder de proefinvoer die wij voor iedere richtlijn doorlopen. Daardoor zijn wij in staat om tips & trucs en do’s & don’ts met jullie te delen. Aan het netwerk nemen verschillende partijen deel die allemaal voor dezelfde taak staan. Je kunt dus volop delen, van elkaar leren en geïnspireerd raken van andermans aanpakken of ideeën. Het Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming komt in enkele malen per jaar bij elkaar.

Twee aanjagers per organisatie
Per organisatie zijn twee personen aangesloten: enthousiaste aanjagers. Dit zijn bijvoorbeeld gedragswetenschappers, medewerkers vanuit een afdeling P&O/Innovatie/Onderzoek of een vergelijkbare functie. De twee personen vormen de spil tussen het landelijke programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en hun achterban: collega’s die met richtlijnen (gaan) werken.

Vragen of meedoen?
Heb je vragen over het Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming of de ontwikkeling en invoering van richtlijnen in de jeugdhulp en jeugdbescherming? Neem dan contact met ons op. Wil je je aanmelden voor het Netwerk, dan kan dat uiteraard, leuk! Neem ook dan even contact op.

Word lid van het Netwerk Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming!
Voor organisaties, instellingen of samenwerkingsverbanden die hun jeugdprofessionals zo goed mogelijk willen ondersteunen bij het werken met de richtlijnen, is er het Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Meer dan 75 organisaties zijn inmiddels aangesloten en er is plek voor meer!

Meer weten? Bekijk dan onze flyer over het Netwerk Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming.

Reageer!