Middelengebruik

7. Organisatie: beleid, competenties en scholing

Integraal aanbod

Een integraal aanbod, waarbij zowel het middelengebruik en/of de verslavingsproblematiek als de overige problemen ‘onder één dak’ worden aangepakt, voorkomt dat jongeren tussen wal en schip vallen. Wanneer er een gezamenlijke voordeur is en de verslavingszorg binnen de jeugdhulp beschikbaar is, wordt het voor jongeren minder ‘bedreigend’ om ook in een vroeg stadium al gebruik te maken van interventies die de verslavingszorg biedt. Hierbij is het ook wenselijk dat de geestelijke gezondheidszorg in het aanbod wordt opgenomen. Het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie werkt momenteel aan een kennisdossier over dit thema. Voor deze richtlijn laten we dit verder buiten beschouwing.

Een geïntegreerd aanbod kan helpen voorkomen dat jongeren door hun middelengebruik uitvallen of door hun middelengebruik minder goed te begeleiden zijn. In samenwerking met de verslavingszorg kan eerder ingegrepen worden, omdat de verslavingszorg beter toegerust is om met deze specifieke problematiek om te gaan. Ook een ‘warme’ overdracht tussen jeugdhulp/jeugdbescherming en verslavingszorg wordt dan eenvoudiger.

Kennis, competenties en scholing
Maatregelen en beleid rond middelengebruik
Reageer!