Middelengebruik

7. Organisatie: beleid, competenties en scholing

Aanbevelingen

  • Ga als team en organisatie met elkaar in gesprek over ieders waarden en normen met betrekking tot middelengebruik.

  • Stel een protocol op waarin de visie op middelengebruik staat. Stel hierin ook vast hoe je omgaat met middelengebruik en verslaving.

  • Zorg voor een integraal aanbod van behandeling, gericht op problematisch middelengebruik én psychische problemen. Stem hiervoor waar nodig af met andere zorgaanbieders.

  • Sluit een samenwerkingsovereenkomst tussen de regionale jeugdhulporganisatie(s) en de verslavingszorg. Maak hierin afspraken over de onderlinge informatie-uitwisseling over jongeren die bij meerdere organisaties onder behandeling of in zorg zijn.

  • Breng verschillende expertise samen in een regionale zorgconferentie voor jongeren met zwaardere problematiek of waarbij behandeling niet aan lijkt te slaan. Jongeren die moeilijk te handhaven zijn zowel in de verslavingszorg als bij de jeugdhulp en jeugdbescherming dienen verzekerd te zijn van continuïteit van zorg.

  • Directie/management moet zich ervan bewust zijn dat middelengebruik belangrijk is om mee te nemen in onderhandelingen met verzekeraars.

  • Neem motiverende gespreksvoering op in het scholingsaanbod van alle jeugdhulporganisaties en (voor)opleidingen/nascholing.

  • Directie/management staat garant voor opleidingsmogelijkheden en moet zich bewust zijn van de financiële en organisatorische consequenties.

… Meer

Samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners
Reageer!