Middelengebruik

4. Screening en diagnostiek

Screening en diagnostiek

In dit hoofdstuk worden hulpmiddelen aangeboden om de handelingsverlegenheid rond middelengebruik te doorbreken. Het is belangrijk om altijd het eigen professionele oordeel te laten meewegen en bij twijfel advies van deskundigen (van binnen of buiten je organisatie) in te roepen.

Het belangrijkste element is uiteraard het gesprek met de jongere en het systeem zelf, maar in het gesprek kan gebruik gemaakt worden van de beschreven instrumenten.

Instrumenten

Er zijn verschillen tussen screeningsinstrumenten en instrumenten voor verdere diagnostiek. Het gaat dan om het moment van inzetten, het doel en de reikwijdte. Verschillende instrumenten vragen dus een verschillende (tijds)investering en verschillende professionals die een instrument kunnen gebruiken.

Een screeningsinstrument:

 • is snel en gemakkelijk af te nemen,

 • vereist geen specifieke training of uitgebreide instructie,

 • kan door alle jeugdprofessionals worden afgenomen,

 • kan in alle onderdelen van jeugdzorg en jeugdhulp worden ingezet,

 • wordt afgenomen op het moment dat er een vermoeden is van middelengebruik, of standaard als onderdeel van de intake in groepen die een verhoogde kans hebben op problematisch middelengebruik,

 • heeft als doel om na te gaan of een gesprek over het middelengebruik aangewezen is,

 • leidt niet tot een diagnose.

… Meer

Een diagnostisch instrument:

 • vraagt meer afnametijd,

 • vereist meestal een training of uitgebreide instructie in afname,

 • wordt meestal afgenomen door specifieke professionals,

 • wordt in de meeste gevallen afgenomen binnen de GGZ en verslavingszorg, maar kan ook door een daartoe bevoegd en bekwame gedragswetenschapper binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming worden afgenomen,

 • leidt tot diagnostiek van een stoornis.

… Meer

Signaleren en bespreekbaar maken
1. Inleiding
Reageer!