Middelengebruik

2. Definities, concepten en afbakening

Uitgangspunten van de richtlijn

Uitgangspunten van de richtlijn zijn:

  • de jeugdprofessional nodigt ouders en jongere uit tot samenwerking en betrekt hen gedurende het hele proces bij de besluitvorming. In principe volgt de professional bij de besluitvorming de voorkeur van ouders en jongere;

  • ouders en jongere kunnen pas echt als volwaardig partner meedenken en meepraten als zij voldoende geïnformeerd zijn. De professional bespreekt de relevante punten uit de richtlijn uitvoerig met ouders en jongere en wijst hen op het bestaan van decliëntversie;

  • middelenproblematiek bij een jongere dient integraal, dat wil zeggen, in samenhang met andere problemen, te worden voorkómen en behandeld;

  • bij de preventie en behandeling van middelenproblematiek staan de jongere en het systeem rond de jongere centraal;

  • de richtlijn is bedoeld voor alle settings (ambulant, residentieel, justitieel en vrijwillig kader). Primair is de richtlijn bedoeld voor jeugdprofessionals werkzaam binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming, maar de richtlijn kan ook (deels) worden benut door andere professionals die werken met jeugd.

… Meer

Omgang met middelengebruik
Reageer!