Leidraad suïcidepreventie toegevoegd aan richtlijn Stemmingsproblemen

Samen Minder Suïcide heeft de Leidraad suïcidepreventie bij jongeren ontwikkeld die zich richt op het hele jeugddomein. Het doel van de leidraad is om professionals en organisaties binnen het jeugddomein te helpen om dezelfde werkwijze van suïcidepreventie toe te passen en samen als een groot netwerk op te trekken.

De leidraad is gebaseerd op verschillende richtlijnen, waarbij de inhoud op een concrete en praktische manier is samengevat. Het document geeft direct handvatten om de bekwaamheid van professionals te vergroten. Centraal staat hoe je contact maakt met een jongere, evenals het bieden van netwerkzorg. De leidraad geeft ook advies aan bestuurders om hiervoor de juiste randvoorwaarden neer te zetten.

Reageer!