Kindermishandeling

In de Richtlijn Kindermishandeling staat de veiligheid van jeugdigen voorop. Doel van deze richtlijn is om professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming een gedragen (wetenschappelijk) onderbouwd fundament te bieden voor het handelen bij (mogelijke) kindermishandeling en –verwaarlozing.

Organisatorische randvoorwaarden

Aanbevelingen

  • Vraag bij collega’s en leidinggevenden om randvoorwaarden die genoemde competenties bevorderen: informatie, training, inter- en supervisie, hulp bij persoonlijke onveiligheid of juridische kwesties, een realistische ‘caseload’, goede dossiervorming, en beleids- en samenwerkingsafspraken met andere organisaties en gemeenten.

  • Vraag om ‘practice leadership’: leidinggevenden werken in partnerschap met jeugdprofessionals op eenzelfde manier zoals dat van de jeugdprofessional in de gezinssituatie wordt verwacht.

… Meer

Organisatorische randvoorwaarden
Reageer!