Gedeelde besluitvorming

In alle richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming is gedeelde besluitvorming opgenomen als de manier waarop je als professional met de kennis in de richtlijnen omgaat. Dit houdt in dat je alle informatie met je cliënt deelt, ‘behandel’-opties samen met hem of haar weegt en dat de cliënt beslist. Gedeelde besluitvorming leidt tot beter geïnformeerde cliënten die vaker tevreden zijn over de hulpverlening. Ook zijn er sterke aanwijzingen dat het leidt tot betere resultaten van de hulpverlening tegen lagere kosten. De richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn voor gedeelde besluitvorming erg geschikt. In een richtlijn is veel kennis vervat en staan goed onderbouwde aanbevelingen over effectieve hulpverlening. Voor (ouders van) cliënten is deze informatie beschreven in cliëntversies, ‘info voor ouders’,  die kunnen helpen bij hun keuze over de hulp die ze nodig hebben.

Positie van jou als hulpverlener
Als hulpverlener neem je een tijdelijke en ondersteunende positie in het leven van je cliënt in. Je bent bij gedeelde besluitvorming adviseur bij afwegingen en beslissingen die je cliënt over zijn of haar eigen leven neemt. De ervaringen van je cliënt en zijn of haar kijk op de problematiek en oplossing ervan, zijn hierbij uitgangspunt. Dat geldt ook bij kinderbeschermingsmaatregelen en gesloten jeugdzorg. De keuzevrijheid van cliënten is in die situaties ingeperkt, maar juist dan is het van belang zo veel mogelijk oog te blijven houden voor keuzes die zij nog wél hebben. Aan deze benadering ligt het besef ten grondslag dat regie over het eigen leven een wezenlijk aspect van gezondheid is: ‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Huber, 2011)’. Als hulpverlener kun je hieraan dus in de bejegening van je cliënt belangrijk bijdragen.

Meer weten

Reageer!