Extern advies

Defence for Children NL (DCI)

DCI, de ‘waakhond’ van het VN kinderrechtenverdrag, bekijkt iedere conceptrichtlijn en voorziet deze van advies vanuit het kinderrechtenperspectief.
www.defenceforchildren.nl

Expertisecentrum William Schrikkergroep (WSG)

Het Expertisecentrum van de WSG gaat na of de richtlijnen ook van toepassing zijn op jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en hun ouders.
www.williamschrikkergroep.nu

Reageer!