Ontwikkeling en invoering

Ontwikkeling volgens EBRO-methodiek

De ontwikkeling van een richtlijn wordt over het algemeen in opdracht gegeven aan een kenniscentrum of vakgroep van een universiteit. Deze formeren een werkgroep van deskundigen die de ontwikkeling ter hand nemen. Vaak in combinatie met een klankbordgroep uit het veld (professionals en cliënten). De ontwikkeling van richtlijnen gebeurt volgens de EBRO-methodiek (voor de jeugdhulp en jeugdbescherming aangepast), wat staat voor Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling. Dit betekent dat de richtlijnen niet alleen gebaseerd zijn op resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar evengoed – en minstens zo belangrijk – op praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten. Want ook dat is ‘evidence’.

Knelpuntanalyses

Voordat besloten is tot richtlijnontwikkeling, zijn voorlopige onderwerpen van de richtlijnen gekozen. Per richtlijnonderwerp is een inventarisatie gemaakt van vragen of knelpunten uit de praktijk. Dat noemen we knelpuntanalyses. Bekijk de gemaakte knelpuntanalyses hier.

Proefinvoer

Als een richtlijn in concept klaar is, dan is het belangrijk dat deze getest wordt in de praktijk. Dit gebeurt tijdens de proefinvoer.

Reageer!