Door wie?

Beroepsverenigingen

Het initiatief voor de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ligt bij de beroepsverenigingen in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Dit zijn het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Dat de beroepsverenigingen hierin het initiatief nemen is niet vreemd. Beroepsverenigingen zijn er om professionals te ondersteunen bij de uitoefening van hun beroep, richtlijnen horen daarbij. Vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen vormen samen de Stuurgroep Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Inhoudelijk adviesorgaan is de Richtlijnadviescommissie jeugdhulp en jeugdbescherming.

Kenniscentra

De ontwikkeling van de richtlijnen is door de beroepsverenigingen uitbesteed bij TNO, het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut, in samenwerking met verschillende vakgroepen en expertisecentra.

Cliënten

Een werkgroep van (ouders van) cliënten ziet toe op het cliëntenperspectief.

Extern advies

Andere organisaties voorzien ontwikkelaars van input.

Projectorganisatie Nederlands Jeugdinstituut

Een team medewerkers van het Nederlands Jeugdinstituut verzorgt de projectorganisatie van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.

Zowel de ontwikkeling als de invoering van de richtlijnen worden gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Reageer!