Aanpassingen in dertien richtlijnen online

Om de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zo up-to-date mogelijk te houden tussen het moment van ontwikkeling en het moment waarop een richtlijn grondig wordt herzien, voeren we tussentijds aanpassingen door. Aanpassingen die we verzamelen doordat professionals die met de richtlijnen werken ons voorzien van feedback. De dertien aangepaste richtlijnen staan nu op de site. Evenals de aanpassingen in de betreffende werkkaarten en informatie voor ouders. Uiteraard ontvangt iedereen die nu exemplaren op papier bestelt, de meest recent aangepaste versie.

Wat voor aanpassingen?
Het gaat hier niet om aanpassingen op de inhoud. De aanbevelingen van iedere richtlijn zijn dus gewoon dezelfde gebleven. Aan welke aanpassingen kun je dan denken? Bijvoorbeeld:

  • We hebben de doelgroep – jeugdprofessionals – nauwkeuriger omschreven.
  • We hebben alle interventies die in de richtlijnen genoemd worden voorzien van het meest recent verkregen erkenningsniveau.
  • We hebben aanpassingen gedaan als vervolg op de transitie van het jeugddomein. Deze hebben bijvoorbeeld te maken met het anders benoemen van organisaties, procedures en de verbreding van het jeugddomein.
  • We hebben de verwijzingen naar andere richtlijnen geactualiseerd.

De aanpassingen zijn doorgevoerd in dertien van de veertien richtlijnen. De Richtlijn Ernstige gedagsproblemen is nu niet aangepast omdat deze richtlijn als eerste de fase van volledige herziening in gaat. Het Nederlands Jeugdinstituut neemt die herziening als ontwikkelaar op zich. De eerste werkgroepbijeenkomst is inmiddels geweest.

Nooit af
Richtlijnen zijn levende documenten: ze zijn nooit af. Recent onderzoek, innovaties in de praktijk of ervaringen door gebruik geven nieuwe inzichten. Een of twee maal per jaar voeren we kleine aanpassingen door, zoals in deze ronde. Daarnaast wordt eens in de paar jaar elke richtlijn volledig herzien. Ook is het mogelijk dat er richtlijnen op nieuwe onderwerpen worden ontwikkeld.

Reageer!