Aanpassing in Richtlijn Scheiding

Op een passage in de Richtlijn Scheiding en problemen van ouders en jeugdigen ontvingen we de afgelopen maanden veel feedback. Het gaat om feedback op de algemene adviezen naar leeftijd van de jeugdigen, in het bijzonder de adviezen gericht op kinderen van 0-2 jaar en 2-5 jaar. Deze feedback, afkomstig van cliënten, professionals en onderzoekers, hebben we gewogen en we hebben in overleg met de beroepsverenigingen besloten dat aanpassing noodzakelijk is.

Inhoudelijke implicaties

Het gaat om een aanpassing met inhoudelijke implicaties. Dat betekent dat aanpassing niet van het ene op het andere moment mogelijk is. De ontwikkelaar is inmiddels gestart met volledige herziening van deze richtlijn en besteedt hierbij op ons verzoek expliciet aandacht aan deze passage. Tot die tijd hebben we ervoor gekozen om de passage uit de richtlijn en de onderbouwing te halen en in plaats daarvan een kader te plaatsen. De passage is in de richtlijn volledig verwijderd en in de onderbouwing is de passage doorgehaald nog terug te vinden. Zie pagina 34 in de richtlijn en pagina 61 tot 63 in de onderbouwing, evenals in beide gevallen Bijlage 3.

Richtlijnen up-to-date houden

Wil je meer weten over hoe we de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming up-to-date houden en hoe jij daaraan kan bijdragen? Lees er alles over op onze website: Hoe houden we de richtlijnen up-to-date?

Reageer!